حماسی (1)


+ 4
+ 1
یکشنبه, 02 اسفند 1394 01:51

کسی بر شهیدان سلامی نگفت

نوشته شده توسط
ارسال نظر

 

 

شعری در خصوص دوران پس از جنگ و حال و هوای امروز ما، اگر چه برخی از لغات به صورت عام آمده است و شاید برخی گمان کنند که در این شعر شاعر خواسته، یا ناخواسته به سیاه نمائی در جامعه پرداخت است اما می توان این نتیجه را گرفت که شاعر در صدد بیان عمق فاجعه بوده است.

کسی بر شهیدان سلامی نگفتتلگرام زندگی - دفاع مقدس - شهدا
دلم باز شوق جنون کرده است دلم باز اهنگ خون کرده است
دلم باز بهر شهادت گرفت دلم باز تا بی نهایت گرفت
شبی که حضور خدامی چکید واز سنگر دعا می چکید
شبی که دلیران منور زدند 


+ 2
+ 1